„JAKO SPORT“ d.o.o. Beograd

Zastupnik JAKO sportske opreme za Srbiju

Adresa: Kopitareva Gradina 3, 11000 Beograd Email: info@jako.rs
Telefon/Fax: +381.11.303.41.48 / + 381.11.303.41.48 Admin Email: jakosport@eunet.rs
Matični broj: 20581433 Dejan Lazarević dejan.lazarevic@jako.rs, +381.61.2149.414
PIB: 106341656 Marko Vasić marko.vasic@jako.rs, +381.61.3191.191

 

REŠENJE APR

REŠENJE PORESKA UPRAVA

Kontakt forma