Tradicija

Osnova za to je uvek impresivna priča. JAKO je ispisao ovu priču.

2009., godišnjica osnivanja kompanije po dvadeseti put.

Tradicija je takođe odraz vrednosti. Fleksibilnost, dostava, kvalitet i inovacije su vrednosti JAKO tokom svih ovih godina koje su uvek na najvišem mogućem nivou i simbol osnivača kompanije Rudi Sprugel. Kada je bio u garaži svog brata u Stach Hausen i Vurttemberg, gde je počeo prve serije za prodaju, on je imao moćnu mašineriju prodaje i marketinga kao podršku. Vrednosti i težnje, zajedno sa snažnim timskim duhom, bili su odlučujući argumenti za ovaj presedan uspešne priče natržištu sportske opreme tokom poslednje decenije.

„Mi smo timski sportovi“

JAKO je svestan svog porekla. Na samom početku je bio fokusiran samo na opremu za fudbal, sada se to postavlja mnogo šire. Najbolji primer – Ajntraht Frankfurt. Od fudbalskog tima u 1. Ligi, preko košarke, odbojke, atletike do Udruženja svi su obučeni u JAKO opremu.

„Mi želimo da budemo ekipa iza ekipe“

da je vera brend, čiji simbol je obeležen dvema rekama. Jagst i Kocher, koje ne samo da okružuju sedište kompanije, već i simbolički predstavljaju filozofiju kompanije. Ali u to vreme su se samo timovima u regionu isporučivali dresovi, sada se to radi za preko 150 ekipa i pojedinačnih sportista, koji koriste našu opremu.

Proširenim asortimanom proizvoda i jačim fokusom na pan-evropski region se osigurava da naši partneri budu zadovoljniji nama u narednim godinama. Baš na godišnjicu je predstavljena nova vizija sedišta kompanije. Novi distributivni centar će uskoro obezbediti dodatno poboljšanje uslugu. Dakle, partneri mogu biti usluženi brže. Uprkos svim inovacijama truditi se da ostanete verni svojim vrednostima.

To je tradicija.